Јавно претпријатие за изградба, одржување и стопанисување со спортски објекти и јавни паркинг простори „Билјанини извори” Охрид

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Туристичка бр. 1
    6000, Охрид

Телефонски броеви

  • 046 231 536
  • 046 231 535

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

1 барање
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?