Министерство за финансии

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Даме Груев бр. 12
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3255 621

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Број на одобрени вработувања на наставно-научен кадар
Барањето е испратено до Министерство за финансии од Горан Јекиќ на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Горан Јекиќ Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Закон...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?