Министерство за здравство

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 50-та Дивизија бр. 14
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3112 500

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Сајбер напади
Барањето е испратено до Министерство за здравство од Оливер Ристески на .

Одамна е поминат рокот.

Од Оливер Ристески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?