Општина Карпош

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Радика бр. 9
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3055 901
  • 02 3055 902

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Саздевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 о...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?