Општина Могила

Имател на информација

Адреса

  • с. Могила
    7216

Телефонски броеви

  • 047 296 466
  • 047 296 360

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Репрентативни трошоци
Барање до Општина Могила од Иванче Ристевски. Појаснето од Иванче Ристевски на .

Повлечено од страна на барателот.

Репрезентативни трошоци

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?