Општина Могила

Имател на информација

Адреса

  • с. Могила
    7216

Телефонски броеви

  • 047 296 466
  • 047 296 360

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Могила преку оваа страна.