Основно училиште Христо Узунов-Охрид

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Питу Гули бр. 128
    6000, Охрид

Телефонски броеви

  • 046 266 640

Службени лица

  • Дијана Јулоска

  • Ивана Героска Трпеска

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Приходи
Барање за детален преглед до Основно училиште Христо Узунов-Охрид од Riste Dojcinoski на .

Се чека детален преглед.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?