Претседател на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Ацо Караманов бр. 33 А
    Вила Водно
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3253 124

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Националното знаме
Барањето е испратено до Претседател на Република Северна Македонија од Џон Смит на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): John Smith Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законо...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?