Приходи од недвижен имот

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детално Конто Картица за Приходи од недвижен имот во првиот квартал од 2022 година

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) Ви доствуваме Решение за бараната информација.

Во отсуство на службеното лице
ДаниелаТренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска

Методија Костоски

Dear Даниела Тренкоска Тодорска,
Сакам да ве потсетам дека измина рокот за да ми одговорите на ова прашање. Сте напишале дека Решението е изготвено но јас не можам да го најдам, затоа ве молам да ми го препратите или слободно јавете се да ми објасните во што е проблемот. Во спротивно ве известувам дека ќе морам да поднесам Жалба до агенцијата.

Со почит,

Методија Костоски

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Почитувани
Поради големината на документот , решението Ви беше доставено на вашата емаил адреса за што и бевте известен.