ГРАД СКОПЈЕ

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Илинден бр. 82
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3297 255
  • 02 3207 536

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до ГРАД СКОПЈЕ преку оваа страна.