Министерство за одбрана

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Орце Николов бр. 116
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3282 373
  • 02 3283 968

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

3 барања
Барање за податок од СЧР/МО
Барањето е испратено до Министерство за одбрана од Александар Насковски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Насковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 1...
Податок за членови на Комисија
Барањето е испратено до Министерство за одбрана од Александар Насковски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Насковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 1...
Податок за вработени
Барањето е испратено до Министерство за одбрана од Александар Насковски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Насковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 1...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?