Страни за помош

Контакт

Ако вашето прашање не е одговорено, или сакате да не известите нешто за веб-страницата, контактирајте не.

Вашата приватност #

Кој може да ја види мојата е-маил адреса? #

Ние нема да ја откриеме вашата е-маил адреса на никого освен ако не сме обврзани со закон, или вие не побарате од нас. Ова го вклучува имателот на кој го испраќате барањето. Тие само ќе ја видат е-маил адресата која е специфична за тоа барање.

Ако испратите порака до друг корисник на страницата, тогаш ќе ви биде откриена е-маил адресата. Во тој случај ќе ви биде кажано дека тоа ќе се случи.

Дали ќе испратите спам на мојата е-маил адреса? #
Не. Откако ќе се пријавите на Слободен Пристап ние ќе ви испратиме е-маил адреса само за барањето што сте го направиле, како потврда што сте се пријавиле или од други причини што ги овластувате. Никогаш нема да ја дадеме или продаваме вашита е-маил адреса на некој друг, освен ако не сме обврзани со закон, или вие не побарате од нас.
Зошто моето име и моето барање ќе се појават јавно на страницата? #

Ние го објавуваме вашето барање на Интернет, така што секој може да го прочита и да ги искористи информациите што сте ги нашле. Обично не ги бришеме барањата (повеќе детали).

Користењето на вашето вистинско име исто така им помага на луѓето да стапат во контакт со вас за да ви помогнат во истражувањето или да водат кампања со вас.

Според законот, мора да го користите вашето вистинско име за барањето да биде валидно. Погледнете го следното прашање за алтернативи, ако не сакате да го објавите вашето полно име.

Дали можам да поднесам барање до имател со псевдоним? #

Технички, мора да го користите вашето вистинско име за вашето барање да биде валидно барање за слобода на информации.

Сепак, истото насочување исто така вели дека е добра практика имателот се уште да го разгледа барањето направено со очигледен псевдоним. Треба да се повикате на ова ако имателот го одбие барање, затоа што користевте псевдоним.

Сепак, бидете внимателни, дури и ако имателот ја следи оваа добра практика, псевдонимот веројатно ќе ви оневозможи подоцна да се жалите до имателот на информации за постапувањето на вашето барање.

Постојат неколку добри алтернативи за користење псевдоним.

  • Користете друга форма на вашето име. Упатството вели дека „г-дин Артур Томас Робертс“ може да побара валидно барање како „Артур Робертс“, „А. Т. Робертс“ или „Г-дин Робертс“, но не како „Артур“ или „А.Т.Р“.
  • Женскиот пол може да го користи своето моминско презиме.
  • Во повеќето случаи, можете да користите кое било име со кое сте "широко познати и / или редовно се користи".
  • Користете го името на организацијата, името на компанијата, трговското име на компанијата или трговското име на трговец поединец.
  • Побарајте некој друг да го поднесе барањето во ваше име.
  • Ако навистина не можете, побарајте од нас да го поднесеме барањето во ваше име. Ве молиме контактирајте не со добра причина зошто не можете сами да го поднесете барањето и не можете да побарате од пријател. Немаме ресурси да го сториме тоа за секого.

Ве молиме, не обидувај се да се претставувате во друго име.

Ја побараа мојата поштенска адреса! #

Ако имателот ве праша за целосна, физичка адреса, одговорете на нив велејќи дека дел од Законот за слободен пристап до информации бара "адреса за соодветност" и дека е-маил адресата што ја користите е доволна.

Министерството за правда има насоки за ова – "Барањата што се пренесуваат електронски (на пример, по емаил адреса) се прифатливи ... Ако барањето е добиено преку е-маил адреса и не се даде поштенска адреса, е-маил адресата треба да се третира како адреса за враќање".

Потребно им е поштенска адреса за да испратат одговор на хартија! #

Ако имателот има само хартиена копија на информацијата што ја сакате, може да е потребна вашата поштенска адреса. Можете да побарате да ги скенираат документите за вас, што во конкретниот случај ќе ја посрамоти надлежноста за да пронајде она што веќе го имаа.

Ако ова не функционира и сакате да ја дадете вашата лична адреса за испраќање за да ги примите документите, означете го вашето барање како "Тие ќе одговорат по пошта" и ќе ви дадат е-маил адреса за користење за оваа намена.

Можете ли да ги избришете моите барања или да го промените моето име? #

Слободен Пристап е постојан, јавен архив на барања за слобода на информации. И покрај тоа што можеби нема да го најдетете одговорот на некое барање, можеби ќе ги интересира другите. Поради оваа причина, ние нема да ги избришеме барањата.

Под исклучителни околности може да го отстраниме или смениме вашето име на веб-страницата, видете го следното прашање. Слично на тоа, може да отстраниме и други лични информации.

Ако сте загрижени за ова пред да го направите вашето барање, видете го делот за псевдоними.

Можете ли да ги превземете личните информации за мене? #

Ако видите какви било лични информации за вас на страницата што сакате да ги отстраниме или скриеме, тогаш ве молиме известете не. Наведете точно кои информации сметате дека се несодветни и зошто, и каде се појавуваат на страницата.

Ако станува збор за чувствителни лични информации што биле случајно објавени, тогаш ќе ги отстраниме. Само ќе ги разгледаме барањата за отстранување на личните информации што доаѓаат од засегнатата индивидуа, но за чувствителни информации би го ценеле секој што ќе посочи каде што е потребно да се направи промена.

Сметаме дека постои силен јавен интерес за задржување на имињата на службениците или службениците на имателите. Таквите имиња ќе ги отстраниме само во исклучителни околности, како на пример кога би можело значително да се загрози безбедноста на поединецот. Ако сте таков службеник и сакате да го отстраните вашето име од ваква причина, мора да ни дадете барање да го сториме тоа. Ова барање мора да покаже дека е согледан ризик кој го надминува јавниот интерес и мора да се докаже дека се направени напори да се сокрие името на сопствената веб-страница на организацијата.

За сите други барања ние применуваме тест од јавен интерес за да одлучиме дали треба да се отстранат информациите.

Дознајте повеќе од помошта за Службениците на иматели на информации -->