Општина Крушево

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Никола Ѓурковиќ бр. 16А
    7550, Крушево

Телефонски броеви

  • 048 477 061

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 барања
Фактури за улично осветлување прериод 2020/2022
Барањето е испратено до Општина Крушево од Петар Ангелкоски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (Петар): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од ј...
Комплетен список на исплатена еднократна помош
Барањето е испратено до Општина Крушево од Петар Ангелкоски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (Петар): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Левица ЛО Крушево. Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?