Централен регистар на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Кузман Јосифовски-Питу бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3288 100
  • 02 3123 169

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Ne sum zadovolen

Се чека класифицирање.

Почитувани, Податоците кои ги имате побарано, се информации од јавен карактер но, спаѓаат во група податоци за чие издавање е предвиден надомест утвр...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?