Агенција за катастар на недвижности

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3204 800
  • 02 3171 668

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Агенција за катастар на недвижности преку оваа страна.