Кога ќе ги поврзете подземните електрични кабли на улица 29 во с. Сопиште. .

Благоја Јорданоски го поднесе ова Слободен пристап до информации барање до ЕВН Македонија АД

Ова барање е затворено од имателот. Контактирајте не ако сметате дека треба повторно да се отвори.

Барањето е делумно успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: ЕВН Македонија АД

Благоја Јорданоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Благоја Јорданоски, ул.29 бр.20 с.Сопиште
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Поминаа повеќе од две години откако извршивте каблирање на дел од ул.29 во с.Сопиште. До денес 31.01.2022 година истата инсталација не е ставена во функција.
Кога ќе ги поврзите каблите и истата инсталација ќе почне да функционира.

Александра Јовановска, ЕВН Македонија АД

Почитуван г. Јорданоски,

Во прилог одговорот на Вашето барање.

Поздрав